h1.BlogItem-title { }

För oss som inte andas ettor och nollor, är det svårt att sätta fingret exakt på hur Starcounter skiljer sig från gamla databasteknologier – eller varför den är så vansinnigt mycket snabbare samtidigt som säkerheten upprätthålls. Men så är det, och lyckligtvis förstår gänget bakom nästa generations databas precis vad det är de har åstadkommit för att revolutionera vardagen åt krävande, globala företag. Efter flera års utvecklingsarbete är de nu redo att visa världen den enorma skillnad de erbjuder; först via en publik beta som är fri för alla att testköra.

Här på kontoret ser vi tillbaka på ett par månaders utmanande arbete för att, bland annat, sjösätta Starcounters nya webbplats.

Var så god, ta dig en titt.

//Philip