h1.BlogItem-title { }
Strategi Sociala Medier

Strategi Sociala Medier

Strategi Sociala Medier

I samband med att hemsidan uppdaterades för 2010 gjordes även ett strategiskt jobb för hur Primus ska agera i sociala nätverk. Och med en facebooksida, ett twitterkonto och en youtubekanal på plats är dom nu i gång med att möta sina kunder på fler sätt än i naturen. www.primus.se