h1.BlogItem-title { }
Tävling på Facebook

Tävling på Facebook

Tävling på Facebook

Tillsammans med The Body Shop skapade nkel en tävlingssida med integrerad facebook-koppling. Här gällde det att svara rätt på en fråga, motivera varför du skulle vinna och samtidigt bjuda in dina vänner från facebook och få fler att vara med i tävlingen. Enkelt och effektfullt1