Grafisk profil till Friluftsakademin

Nkel har hjälpt till med ny grafisk profil till Friluftsakademin

Grafisk profil till Friluftsakademin

Friluftsfrämjandet har utvecklat Sveriges friluftsliv sedan 1892 och har med åren byggt upp en enorm utbildningsorganisation, för att utbilda befintliga och nya ledare. För att synliggöra den här unika resursen samlar man nu hela utbildningsorganisationen under namnet Friluftsakademin, med en egen logotyp nära kopplad till Friluftsfrämjandet. Vi agerade strategisk partner under arbetet med Friluftsakademin – och när det var dags att förverkliga projektet fick vi bland annat i uppdrag att ta fram logotypen. Resultatet ser du ovan! Simultant pågår arbetet med att formge utbildningsmaterial, broschyrer, webb och annan marknadsföring, som vi ser fram emot att visa här så snart allt är klart.

Andreas Ågren