h1.BlogItem-title { }

Nästa år fyller Wistrand Advokatbyrå hela 100 år. För att uppmärksamma denna gedigna historia internt, fick vi i uppdrag att producera trycksaken Det här är Wistrand, för att dela ut till medarbetare och i rekryteringssammanhang. Däri ryms hela historien, information om organisationen, kärnvärdena och allt annat av vikt för den som vill lära sig mer om en av Sveriges anrikaste advokatbyråer.