h1.BlogItem-title { }
ff_3affischer.jpg

På Friluftsfrämjandet är det full fart framåt och nya verksamheter för både vuxna och barn har sett dagens ljus den senaste tiden. Vi har haft privilegiet att hjälpa dem lansera ett flertal, med fokus på barn och familjer. Tack vare att vi jobbade med dem parallellt, kunde vi samtidigt skapa ett enhetligt formspråk som fungerar oavsett vem de kommunicerar med. De nya verksamheterna är:

1. Äventyrliga familjen, för hela familjen 2. Öppna skogsgläntan, för de allra minsta och deras föräldrar 3. Äventyrarna, för barn 6–13 år

// Andreas