h1.BlogItem-title { }

325 590 underskrifter överlämnades till Beatrice Ask med tre krav på hur regeringen kan förbättra Sveriges arbete mot handel med barn för sexuella ändamål. Varje år beräknas minst 1,2 miljoner barn och unga utsättas för trafficking, och Sverige är ett av de länder som behöver vidta fler åtgärder på området. ECPAT och The Body Shop står bakom uppropet, som är en del av en global kampanj. Nkel har producerat en mängd material till kampanjen. Bland annat en kampanjsammanfatting i bokform, banderoller, skyltar, flaggor, flyers.

//nkel

Bok_trafficking.jpg