h1.BlogItem-title { }
Nice catch. Sushi anyone?”

Nice catch. Sushi anyone?”

Primus har varit en del av människors små och stora äventyr sedan 1892. I våra annonser 2004 valde vi att dramatisera effekten av att inte ha något Primus-kök. ”Nice catch. Sushi anyone?” är en av våra absoluta favoriter. Annonsen användes flitigt av distributörer runt om i världen under 2004 och 2005. Läs mer om vad vi på Nkel har gjort här.