Medlemstidningen Allergia nu också som nättidning

Allergia.se lanserades i början 2016

BAKGRUND
Astma- och Allergiförbundets medlemstidning Allergia kommer ut sex gånger per år och trycks i 15 000 ex. Varje nummer innehåller massor av välskrivna, matnyttiga artiklar som är av stort intresse för fler än medlemmarna i förbundet.

UPPDRAG
Vid sidan av den tryckta tidningen ville man ha en digital version, fullt anpassad för alla skärmar och med möjlighet att löpande publicera även extramaterial i form av t.ex. längre artiklar och filmer.

LÖSNING
Allergia.se bygger på CMS:et Wordpress och stor vikt lades vid att ta fram flexibla mallar och kundanpassade verktyg för att underlätta redaktörernas administration av nättidningen.


Allergia.se funkar lika bra i mobilen som på större skärmar
Stor vikt lades vid planeringen av funktionaliteten – att skapa ett levande innehåll med flexibla moduler

Stor vikt lades vid planeringen av funktionaliteten – att skapa ett levande innehåll med flexibla moduler

Vid design av responsiv webb krävs det betydligt mer tänk kring design av de olika lägena, från desktop till mobil

Vid design av responsiv webb krävs det betydligt mer tänk kring design av de olika lägena, från desktop till mobil

allergia_laptop